Üye İşlemleri

Üyelik Talebi Oluştur
Başvurulan
Şube Adı (*)
Başvuran Kişi (*)Üyelik Tipi (*)
 Kişisel Bilgileri
TC Kimlik No (*)Uyruğu
Ad (*)Soyad (*)
Doğum Tarihi (*)Doğum Yeri (*)
Medeni HaliCinsiyeti
EhliyetKan Grubu
PasaportYabancı Dil
Eğitim Bilgileri
Öğrenim Durumu
Okulun Adı
Fakülte - Enstitü
Bölüm
Mesleki Bilgileri
Çalıştığı Kurum (*)
Çalıştığı Birim (*)
Görevi (*)
Statüsü
Kadrosu
İletişim Bilgileri
Ev TelefonuCep Telefonu (*)
İş TelefonuE-mail (*)
Ev Adresiİş Adresi

* Doldurulması zorunlu alanlardır.

* Üyelik Başvuru Formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Kurum Kimlik Kartı fotokopisini ve 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafı, başvuru yaptığınız Şubeye elden / posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

Fotoğraf Yükle
400x560px vesikalık yükleyin

 ONAY
Derneğinizin Tüzüğünü okudum; Derneğin kuruluş felsefesi ve amacına sadık kalacağımı, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara uyacağımı, üyelikten doğan yükümlülüklerimi zamanında ve tam olarak yerine getireceğimi, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetlere destek vereceğimi, beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, adresimde ve bildirdiğim diğer bilgilerde değişiklik olması halinde en geç bir ay içerisinde bildirimde bulunacağımı, aksi takdirde ilk adresime ve e-posta adresime gelen bildirimlerin bana yapılmış olacağını kabul ve taahhüt ederim. Derneğe üye olarak kabul edilmem için gereğini arz ederim.
Captha