İlgili Yönergeler

» İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Gönüllü İtfaiye İstasyonları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi