Bina Restorasyon Projesi

Derneğimizin “Macar Kardeşler Cad. Dülgeroğlu Sk. No: 4 Fatih / İSTANBUL” adresinde yer alan 1 adet taşınmazı bulunmaktadır. 

İstanbul İli Fatih İlçesi Hüsambey Mahallesi 2175 ada 3 Parsel nolu bu taşınmaz 03.10.2000 tarihinde satın alınmıştır. Taşınmazın mevcut durumu içi boş atıl durumdadır.

Dernek Binasının gerek kullanıma açılabilmesi gerekse farklı yöntemler ile değerlendirerek derneğe bir gelir sağlanabilmesi amacıyla binanın bakım onarıma ihtiyacı olup bu kapsamda gerek mevcut durum tespiti gerekse restorasyon durumu hakkında yapılabilirlik açısından bilgi sahibi olunabilmesi için;

28.06.2019 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Mimar Merve ABALIOĞLU’ na dernek binamız için (fotoğraflama, rölöve projesi, araştırma vb. çalışmalar) çalışma yapmasına izin verilmiştir. Bu kapsamda yapılacak çalışma ile elde edilecek verilerin bir nüshası da derneğimiz ile hiçbir bedel talep etmeksizin paylaşılacak idi.

Mimar Merve ABALIOĞLU tarafından yürütülen “Fatih ilçesi'ndeki Erken Cumhuriyet Dönemi İtfaiyeciler Birliği Apartmanı Restorasyon Projesi” konulu tez çalışması 02.07.2020 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Bunu takiben  “Fatih ilçesi'ndeki Erken Cumhuriyet Dönemi İtfaiyeciler Birliği Apartmanı Restorasyon Projesi” adlı ve 646933 numaralı tez numrası ile Kasım 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp linki tıklanarak TEZ NO kısmına 646933 yazarak aratılıp teze ulaşabilirsiniz.