Haberler

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu Toplantısı28 Ağustos 2020 Cuma
Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu Toplantısı' na İtfaiyeciler Birliği olarak katılım sağladık

Dünyadaki gelişmeler ışığında ülkemizde de sürdürülebilir kalkınma ve hedeflerini gerçekleştirme ve ülkemizin risk azaltma sistemine katkıda bulunmak üzere, "Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu" 17.01.2011 tarihli ve 2011/1320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 12.01.2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararın 3.maddesi uyarınca hazırlanan "Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu Yönergesi" ve üst düzey temsilcilerden oluşan "Platform Üyeleri" İçişleri Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Sadece kamunun değil aynı zamanda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, medya mensupları ve yerel yönetimlerin de ülkede afet politikalarının oluşturulmasında yer alabilmelerini sağlayacak olan Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısı 21.08.2020 tarihinde Ankara AFAD Başkalık binasında İçişleri Bkanımız Sn. Süleyman SOYLU' nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; İçişleri Bkanımız Sn. Süleyman SOYLU, Bakan Yardımcısı Sn. İsmail ÇATAKLI, AFAD Başkanı Sn. Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri; ayrıca Tüm İtfaiyeciler Birliğimizi temsilen de Genel Başkanımız ve aynı zaman da da Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı olan  Sn. Halil YILMAZ katılmıştır.

Afet konusunda yazılı plan ve strateji belgelerine dayalı yönetim anlayışının öne çıkacağını belirten Bakan SOYLU, afet yönetiminin kamu yönetimi noktasında yepyeni bir karaktere büründüğünü, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı' nın İl planları ile birleşiminden meydana geleceği, İl planlarının da ulusal düzeydeki planın eseslarına göre ortaya çıkarak TARAP ve İRAP' ın dirençli şehirler oluşturacağını belirtmiştir.

Takiben toplantıda konu ile ilgili 2 sunum gerçekleştirilmiş olup bir de panel düzenlenmiştir.

Toplantı vesilesi ile İtfaiyeciler Birliğimiz ve öncelikli konularda Sn. Bakanımıza bilgi arz edilmiştir.

Haberler - TİBDER | Tüm İtfaiyeciler Birliği DerneğiHaberler - TİBDER | Tüm İtfaiyeciler Birliği DerneğiHaberler - TİBDER | Tüm İtfaiyeciler Birliği DerneğiHaberler - TİBDER | Tüm İtfaiyeciler Birliği DerneğiHaberler - TİBDER | Tüm İtfaiyeciler Birliği DerneğiHaberler - TİBDER | Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği