Duyurular

Tüm İtfaiyeciler Birliği Olağan Genel Kurul Erteleme16 Mart 2020 Pazartesi
Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği 12. Olağan Genel Kurulu Ertelenmiştir.

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun 29.02.2020 tarihli ve 44 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2020 cumartesi Günü saat 10:30 da Aksu/ANTALYA’’ adresindeki Antalya Expo Center (ANFAŞ)’ ta gerçekleştirilecekti.

 

Yeni Koronavirüs Hastalığına (Covid - 19) Karşı Devletimizin Aldığı Tedbirler Kapsamında Tüm İtfaiyeciler Birliğimizin 12. Olağan Genel Kurulu İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir.

 

 

Dayanak:

  • Tüm toplu organizasyonlar, 20.03.22020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile 30.04.2020 tarihinden sonraya ertelenmiştir.
  • Daha sonra ise 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 2.maddesinin birinci fıkrasının ç bendi ile Dernek Genel Kurulları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
  • 7224 sayılı kanunda bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre İç İşleri Bakanlığının, Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” ek konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenmiştir.
  • 17.11.2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 44.maddesi ile (16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan “3 aya” ibaresi “üçer aylık sürelerle üç defaya” şeklinde değiştirilmiş…) İçişleri Bakanlığı’na erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları, İçişleri Bakanlığının Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile  28.02.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.
  • Son olarak İç İşleri Bakanlığının, Bakanlık Makamının 02.03.2021 tarihli “Koronavirüs İle Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci” konulu genelgesinin 9. maddesi ve İstanbul Valiliğinin 02.03.2021 tarihli ve 21559 sayılı Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler konulu yazısı ile genel kurulların belirtilen şartlarda yapılacağı belirtilmiştir.

 

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği

Genel Merkez