Duyurular

Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleşmiştir.25 Şubat 2020 Salı
TİBDER Mersin Şubesi' nin Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

TÜM İTFAİYECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ MERSİN ŞUBESİ  OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Mersin Şubesi Şube Yönetim Kurulu’ nun 02.01.2020 tarihli ve 2 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 2020 yılı Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 07/02/2020 Cuma saat 18:00 da, ‘‘Mesudiye Mah. 5107 No:7/A 8/D Akdeniz/MERSİN’’ adresinde gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, Sunuş ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  4. Şube Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
  5. Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
  6. Şube Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
  7. Şubenin Fesih edilmesi hakkında görüşülmesi,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Kapanış

 

Şubenin Fesih edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda;

Divan Başkanı, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve buna istinaden çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin, dernek varlıklarının tasfiyesine ilişkin hükümleri gereğince, şubeye ait tüm mal varlığının tespit edilmesi ve tasfiyesi amacıyla, Tasfiye Kurulunun son yönetim kurulu başkanı Murat NAMLI başkanlığında, üyeler Osman ABAZOĞLU ve Kayhan ATMACA’ dan oluşturulmasını genel kurulun oylarına sundu. Tasfiye kurulunun bu kişilerden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi.

Tasfiye Kurulu 07.02.2020 tarihinde toplanarak şubeye ait defter, belge ve hesaplar incelenmiş olup; şubenin tasfiyesi yapılmıştır.

18.02.2020 tarihli ve 2020/01 sayılı üst yazı ile tasfiye evrakları (Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tasfiye Tutanağı) İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Mersin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 21.02.2020 tarihli ve 4891 sayılı yazı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Mersin Şubesi'nin feshi gerçekleştirilmiştir.