Duyurular

Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleşmiştir.10 Şubat 2020 Pazartesi
TİBDER Erzurum Şubesi' nin Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Erzurum Şubesi Şube Yönetim Kurulu’ nun aldığı karara göre, 2020 yılı Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 30/01/2020 Pazartesi saat 18:00 da, ‘‘Abdurrahman Gazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cad. No: 1 Plandöken / ERZURUM’’ adresinde gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM:

  1. Açılış, Sunuş ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  4. Şube Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
  5. Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
  6. Şube Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
  7. 2020 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerinin Seçimi,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Kapanış

 

TÜM İTFAİYECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ

Ocak 2020 - Ocak 2022  Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi

  ADI SOYADI GÖREV ALDIĞI ORGAN GÖREV TÜRÜ
1  Alpaslan GÜLAKAR Şube Yönetim Kurulu Başkan
2  Gürbüz KARA Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3  Murat KARSLI Şube Yönetim Kurulu Sayman
4  Kerim ASLAN Şube Yönetim Kurulu Şube Sekreteri
5  Şakir SARSAN Şube Yönetim Kurulu Asil Üye
6  Ahmet ATEŞ Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye
7  Hüseyin ÇAKMAK Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye
8  İskender ÖZDEMİR Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye
9  Murat ELEŞKİRTLİ Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye
10  Musa SAY  Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye
11  Hakan BULUTLAR Şube Denetim Kurulu Başkan
12  Vehbi ÇALMAŞUR Şube Denetim Kurulu Asil Üye
13  Yusuf ÖZÇELİK Şube Denetim Kurulu Asil Üye
14  İsmail SATILMIŞ Şube Denetim Kurulu Yedek Üye
15  Orhan KAZANÇ Şube Denetim Kurulu Yedek Üye
16  Rayet YANIK Şube Denetim Kurulu Yedek Üye

 

Ocak 2020 - Ocak 2022  Dönemi

Genel Merkez Genel Kuruluna Katılma Hakkında Sahip Genel Kurul Delege Listesi*

  ADI SOYADI GÖREVİ AÇIKLAMA
 1   Alpaslan GÜLAKAR

 TİBDER Erzurum Şubesi

 Şube Başkanı

 Tüzük gereği doğrudan katılma hakkında sahiptir.

*TİBDER Erzurum Şubesinin Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle Üye Sayısı 26 kişidir. Bu kapsamda tüzük hükümlerine göre Genel Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere Şube Başkanı + 0 adet Genel Kurul Delegesi seçebilmektedir.