Duyurular

Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşmiştir.2 Aralık 2019 Pazartesi
TİBDER Karabük Şubesi' nin Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Karabük Şubesi Şube Yönetim Kurulu’ nun 05.10.2019 tarihli ve 02 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 2019 yılı Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 26/10/2019 Cumartesi günü saat 14:00 da, ‘‘Hürriyet  Mahallesi Aktaş Caddesi No: 19 Merkez/KARABÜK’’ adresindeki İtfaiye Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  4. Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
  5. Şube Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
  6. Şubenin Fesih edilmesinin görüşülmesi, genel kurulca karara bağlanması,
  7. Dilek ve temenniler,
  8. Kapanış

 

 

Şubenin Fesih edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda;

Divan Başkanı, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve buna istinaden çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin, dernek varlıklarının tasfiyesine ilişkin hükümleri gereğince, şubeye ait tüm mal varlığının tespit edilmesi ve tasfiyesi amacıyla, Tasfiye Kurulunun son yönetim kurulu başkanı Ş. Said ESEN başkanlığında, üyeler Adem KAPLAN ve Ramazan ÇALMAN’ dan oluşturulmasını genel kurulun oylarına sundu. Tasfiye kurulunun bu kişilerden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi.

Tasfiye Kurulu 26.10.2019 tarihinde toplanarak şubeye ait defter, belge ve hesaplar incelenmiş olup; şubenin tasfiyesi yapılmıştır.

28.10.2019 tarihli üst yazı ile tasfiye evrakları (Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tasfiye Tutanağı) İl Sivil toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Karabük Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 05.11.2019 tarihli ve 9199 sayılı yazısı (oluru) ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Karabük Şubesi'nin feshi gerçekleştirilmiştir.