Duyurular

Sakarya Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşmiştir.28 Kasım 2019 Perşembe
TİBDER Sakarya Şubesi' nin Olağanüstü Genel Kurulu yapılmıştır.

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Sakarya Şubesi Şube Yönetim Kurulu’ nun 04.10.2019 tarihli ve 04 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 2019 yılı Olağanüstü Şube Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 23/10/2019 Çarşamba günü saat 14:30 da, ‘‘Mithat Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Adapazarı/SAKARYA’’ adresindeki İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, Sunuş ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  4. Şube Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
  5. Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
  6. Şube Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
  7. Şubenin Fesih edilmesi hakkında görüşülmesi,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Kapanış

 

Şubenin Fesih edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda;

Divan Başkanı, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve buna istinaden çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin, dernek varlıklarının tasfiyesine ilişkin hükümleri gereğince, şubeye ait tüm mal varlığının tespit edilmesi ve tasfiyesi amacıyla, Tasfiye Kurulunun son yönetim kurulu başkanı Süleyman YAYLI başkanlığında, üyeler Otkan TATARIOĞLU, Oğuzhan ÖRKMEZ, İsmail GÜLSEVEN ve Erdal GÜLER’ den oluşturulmasını genel kurulun oylarına sundu. Tasfiye kurulunun bu kişilerden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi.

Tasfiye Kurulu 24.10.2019 tarihinde toplanarak şubeye ait defter, belge ve hesaplar incelenmiş olup; şubenin tasfiyesi yapılmıştır.

01.11.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı üst yazı ile tasfiye evrakları (Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tasfiye Tutanağı) İl Sivil toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Sakarya Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 26.12.2019 tarihli ve E.19212 sayılı yazı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Sakarya Şubesi'nin feshi gerçekleştirilmiştir.