Duyurular

İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleşmiştir.10 Haziran 2019 Pazartesi
TİBDER İzmir Şubesi' nin Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

TÜM İTFAİYECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ  OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği İzmir Şubesi Şube Yönetim Kurulu’ nun 07.01.2019 tarihli ve 02 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 2019 yılı Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 27/01/2019 Çarşamba günü saat 17:00 da, ‘‘Gaziler Caddesi No:185 Yenişehir/İZMİR’’ adresindeki İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Binasında gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, Sunuş ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  4. Şube Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
  5. Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
  6. Şube Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
  7. Şubenin Fesih edilmesi hakkında görüşülmesi,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Kapanış

 

Şubenin Fesih edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda;

Divan Başkanı, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve buna istinaden çıkarılan Dernekler Yönetmeliğinin, dernek varlıklarının tasfiyesine ilişkin hükümleri gereğince, şubeye ait tüm mal varlığının tespit edilmesi ve tasfiyesi amacıyla, Tasfiye Kurulunun son yönetim kurulu başkanı Bülent TOSUN başkanlığında, üyeler Halil DİNÇ ve Ayşe UZTEMUR’ den oluşturulmasını genel kurulun oylarına sundu. Tasfiye kurulunun bu kişilerden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi.

Tasfiye Kurulu 21.03.2019 tarihinde toplanarak şubeye ait defter, belge ve hesaplar incelenmiş olup; şubenin tasfiyesi yapılmıştır.

03.04.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı üst yazı ile tasfiye evrakları (Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tasfiye Tutanağı) İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 09.04.2019 tarihli ve E.20864 sayılı yazı ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği İzmir Şubesi'nin feshi gerçekleştirilmiştir.