Duyurular

İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı26 Şubat 2019 Salı
TİBDER İzmir Şubesi' nin Olağan Genel Kurulu yapılacaktır.

TÜM İTFAİYECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ  OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun 07.01.2019 tarihli ve 02 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 30/01/2019 Çarşamba günü saat 17:00 da, ‘‘Gaziler Caddesi No:185 Yenişehir/İZMİR’’ adresindeki İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Binasıında;

Bu toplantının gerçekleşmesi için yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda, bir sonraki toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın, aynı gündemle 27/02/2019 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, Sunuş ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  4. Şube Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
  5. Şube Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
  6. Şube Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
  7. Şubenin Fesih edilmesi hakkında görüşülmesi,
  8. 2019-2021 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeliklerinin Seçimi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış