Duyurular

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Olağan Genel Kurul İlanı14 Mart 2018 Çarşamba
Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği 11. Olağan Genel Kurulu Yapılacaktır.

TÜM İTFAİYECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun 10.03.2018 tarihli ve 27 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 2018 yılı 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 30/03/2018 Cuma günü saat 14:30 de, ‘‘Mezbaha Yolu Mezarlık Karşısı Kocasinan Bahçelievler/İSTANBUL’’ adresindeki İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi (İBİTEM) Amirliğinde;

Bu toplantının gerçekleşmesi için yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda, bir sonraki toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın, aynı gündemle 07/05/2018* tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, Sunuş ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
 4. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
 6. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,
 7. 2018-2020 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeliklerinin Seçimi,
 8. İzne Tabi Kelime işlemleri için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9. Kamu Yararı Statüsü işlemleri için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Taşınmaz Satışı için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Yönetmelik Hazırlanması ve yayımlanması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Genel Merkeze kayıtlı üyelerin şubelere aktarılması,
 13. Yeni Şubelerin açılması,
 14. Yardımcı kurullar ve çalışma grupları oluşturulması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 15. Tüzük Değişimi,
 16. Dilek ve temenniler,
 17. Kapanış

 

* İkinci toplantı tarihinde zorunlu sebeplerden dolayı bir değişiklik olduğunda ayrca bilgilendirme yapılacaktır.