Duyurular

Tüm İtfaiyeciler Birliği Genel Kurul İlanı1 Mayıs 2023 Pazartesi
Tüm İtfaiyeciler Birliği'nin 13. Olağan Genel Kurulu Yapılacaktır.

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun 20.04.2023 tarihli ve 60 sayılı bu toplantısında toplanarak, Derneğimizin 13. Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem ile 21.05.2023 Pazar günü saat 18:00’ da “Kızpınar Mahallesi Ali Hikmet Paşa Caddesi No:24 Karesi/Balıkesir” adresindeki Balıkesir Afet ve Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonunda,

Bu toplantının gerçekleşmesi için yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda, bir sonraki toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın, aynı gündem ile 08.06.2023 Perşembe günü saat 15:30’ da “İskenderpaşa Mahallesi Sümer Sokak No:6 Merkez / Trabzon” adresindeki Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

 • Açılış, Sunuş ve Yoklama
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 • Görsel Sunum Yapılması
 • Genel Kurul Divan Heyetinin Seçimi
 • Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
 • Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
 • 2023-2025 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçimi
 • İzne Tabi Kelime işlemleri için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 • Kamu Yararı Statüsü İşlemleri için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 • Yeni Şubelerin açılması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 • İtfaiye Teşkilatlarımız ve meri mevzuatları ile ilgili görüşme yapılması
 • Tüzük Değişikliği
 • Dernek Binasının Restorasyonu, Kiralanması, Satışı İşlemleri İçin Genel Merkez Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış