Meslek Standardları

 

Meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)  ile Tüm İtfaiyeciler Birliği (TİB) Derneği arasında 30.10.2013 tarihinde ‘‘Meslek Standardı Hazırlama İş Birliği Protokolü’’ imzalanmıştır.

 

Tüm İtfaiyeciler Birliği (TİB) Derneği tarafından ilk olarak 6 adet taslak meslek standardı ilgili tarafların ve kamuoyunun görüşüne sunulmuş ve ilk sonuç raporunu MYK ya göndermiştir. Bu rapor, 5-6 Haziran 2014 tarihli MYK Adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi toplantısında incelenmiş ve onaylanarak MYK Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

 

Daha sonra yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde derneğimiz, hazırlanan taslak standartlar üzerinde değişikliğe gitmek istediğini belirterek yeni bir çalışma yapmış ve ikinci sonuç raporunu MYK' ya göndermiştir. Bu rapor 27 Kasım 2014 tarihli MYK adalet ve Güvenlik Sektör Komitesi toplantısında tekrar görüşülmüştür. Toplantıda taslakların yeniden hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Tüm İtfaiyeciler Birliği (TİB) Derneği tarafından ilgili tarafların ve kamuoyunun görüşü de dikkate alınarak yürütülen çalışma/toplantı/çalıştaylar sonucunda tekrardan hazırlanan İtfaiyeci (Seviye 3), İtfaiyeci (Seviye 4), İtfaiyeci (Seviye 5) ve İtfaiyeci (Seviye 6) olmak üzere toplam 4 adet Ulusal Meslek Standart taslaklarının son hali MYK ya gönderilmiştir.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda;

İtfaiyeci (Seviye 3), İtfaiyeci (Seviye 4), İtfaiyeci (Seviye 5) ve İtfaiyeci (Seviye 6) ulusal meslek standardı 27.06.2016 tarihli 29755 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İtfaiyeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

İtfaiyeci (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

İtfaiyeci (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

İtfaiyeci (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı