Başka Kurumda/Birimde Çalışıyorum

 • Herhangi Bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda Memur Olan Kişinin Belediye İtfaiye Birimine, İtfaiye Eri Olarak Naklen Geçiş Mümkün müdür?

  Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda asıl memur kadrosunda çalışan bir personel, belediye itfaiye birimine İtfaiye Eri olarak naklen geçiş yapabilmesinin şartları Belediye İtfaiye Yönetmeliği madde 18 de tanımlanmıştır. İlgili madde aşağıda belirtilmiştir:

  Başka memurluklardan naklen geçiş

  MADDE 18 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler;

  30 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b)*, (c)*, (e)*, (f)* bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E* maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir.

  *  

  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

  c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

  e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

  f) İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları,

  gerekir.

  MADDE 15/E – (1) Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.