İtfaiyeci Olmak İstiyorum

 • İtfaiye Eri Olarak Görev Yapmak İçin Yapılacak Sınava Başvurmak İsteyen Kişide Aranan Şartlar Nelerdir?

  İtfaiye Eri olarak atanmak için yapılacak sınava başvurmak isteyen kişide aşağıdaki şartlar aranır:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
  • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
  • Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,
  • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları gerekir.

  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin değişiklikleri işlenmiş son halini görmek için tıklayınız. 

  İlgili mevzuat ve değişiklikleri aşağıda sıralanmıştır:

  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.05.2019 tarihli 30782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.11.2017 tarihli 30240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.01.2012 tarihli 28168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.04.2007 tarihli 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  Belediye İtfaiye Yönetmeliği (21.10.2006 tarihli 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

 • İtfaiyeciler Ne İş Yapar ?
 • İtfaiyeciler Nerelerde Çalışabilir ?
 • KPSS 'ye Girmek Zorunlu mu ?