Diğer

 • Belediye İtfaiye Birimlerinde Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi statüleri hariç, başka herhangi bir statü altında personel çalıştırılamayacağına dair Anayasa Mahkemesinin Kararı

  İtfaiyelerde Doğrudan Hizmet Alımı Personeli (Taşeron veya Şirket Personeli) çalıştırılmayacağına dair Anayasa Mahkemesinin Kararı

   

  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/27, K: 2019/56 Sayılı Kararı  11.09.2019 tarihli ve 30885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Karar metnine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190911-20.pdf