Duyurular

Uşak Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleşmiştir.25 Ocak 2020 Cumartesi
TİBDER Uşak Şubesi' nin Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Tüm itfaiyeciler Birliği Derneği Uşak Şubesi Şube Yönetim Kurulu’ nun 06.12.2019 tarihli ve 33 sayılı toplantısında aldığı karara göre, 2020 yılı Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle 05/01/2020 Pazar günü saat 10:00 da, ‘‘Sarayaltı Mahallesi Atatürk Bulvarı Trım İl Müdürlüğü yanı No: 135 Merkez/UŞAK’’ adresindeki İtfaiye Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. İstiklal Marşının okunması ve Saygı duruşu
  3. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi,
  4. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
  5. 2020 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerinin Seçimi,
  6. Tüzük gereği yönetim kuruluna verilecek yetkiler dernek adına mal alınması, harcamaları ödemesi ve borçlanma yetkisinin görüşülmesi,
  7. Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin Seçimi,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Kapanış

 

TÜM İTFAİYECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ UŞAK ŞUBESİ

Ocak 2020 - Ocak 2022  Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi

  ADI SOYADI  GÖREV ALDIĞI ORGAN  GÖREV TÜRÜ 
1 Kudret AYDIN  Şube Yönetim Kurulu  Başkan 
Mustafa TOKER  Şube Yönetim Kurulu  Başkan Yardımcısı 
Süheyl Yasin ASLAN  Şube Yönetim Kurulu   Sayman 
 Ramazan DURAN Şube Yönetim Kurulu   Şube Sekreteri 
Niyazi EROL  Şube Yönetim Kurulu   Asil Üye 
Ersin KOŞAR  Şube Yönetim Kurulu   Yedek Üye 
Erhan SAY  Şube Yönetim Kurulu   Yedek Üye 
Mehmet BALCI  Şube Yönetim Kurulu   Yedek Üye 
Yasin ÇALIŞKAN  Şube Yönetim Kurulu   Yedek Üye 
10 Özkan DEMİR Şube Yönetim Kurulu  Yedek Üye
 11 Abdülkadir SEVİNDİK Şube Denetim Kurulu Başkan
12  Emrah DOĞAN Şube Denetim Kurulu Asil Üye
13  Mehmet ÇETİN Şube Denetim Kurulu Asil Üye
14  Ahmet ÇELİK  Şube Denetim Kurulu Yedek Üye 
15  Tuçer ŞEN  Şube Denetim Kurulu Yedek Üye 
16   Fatih YURT Şube Denetim Kurulu Yedek Üye 

 

Ocak 2020 - Ocak 2022  Dönemi

Genel Merkez Genel Kuruluna Katılma Hakkında Sahip Genel Kurul Delege Listesi

  ADI SOYADI  GÖREVİ AÇIKLAMA 
1  Kudret AYDIN 

 TİBDER Uşak Şubesi

 Şube Başkanı

 Tüzük gereği doğrudan katılma hakkında sahiptir.
 Ramazan DURAN 

 TİBDER Uşak Şubesi

 Şube Sekreteri

 Şube Genel Kurulunda seçilmiştir.

*TİBDER Uşak Şubesinin Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle Üye Sayısı 66 kişidir. Bu kapsamda tüzük hükümlerine göre Genel Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere Şube Başkanı + 1 adet Genel Kurul Delegesi seçebilmektedir.